את הפעילות הציבורית שלו בתחום הסביבה החל פרופ' עדי וולפסון לאחר שנולד בנו הבכור. "הרגשתי אחריות ומחויבות לדאוג לעתיד ילדיי ולעתידם של הדורות הבאים, וגם רציתי לתת להם דוגמה לחשיבות הפעולה למען הכלל", הוא מסביר.

"הפעילות שלי מתמקדת בהעלאת המודעות והמחויבות של אזרחי ישראל ונבחרי הציבור בתחומי הסביבה השונים, ובקידום וביישום מדיניות סביבתית מבוססת מדע", הוא אומר. "לשם כך, אני פועל באופן יום-יומי להנגשת הידע בתחום דרך תקשורת, דוחות, ספרים, הרצאות ועוד; אני שותף בהכנה של ניירות עמדה, מסמכים מקצועיים, תוכניות אסטרטגיות, תוכניות פעולה ומיזמים בנושאי הסביבה השונים".