בשנתיים האחרונות, ירדן ישראלי מתנדבת כראש צוות ממשל ב"מחאת הנוער למען האקלים"– ארגון צעירים שמטרתו לדחוף את מקבלי ההחלטות לפעולה בנושא משבר האקלים, בדגש על הפסקת התלות בדלקי מאובנים והחלת תוכנית לימודים מקיפה בתחום לכל תלמידי ישראל.

"מאחורי העשייה שלי עומדים בני נוער רבים שמתוסכלים מהפעולות המועטות של מקבלי ההחלטות מול המשבר העולמי – ובוחרים לתעל את התסכול שלהם לפעולה", היא אומרת. "המטרה שלנו היא להזכיר למקבלי ההחלטות שמשבר האקלים גורם לבעיות רבות, ושהם מחויבים להתמודד איתן".