בעבור איתי צחר, קיימות היא חלק בלתי נפרד מניהול. "קיימות היא מרכיב משמעותי במכלול נושאים שמרכיבים DNA בריא לחברה ולארגון", הוא מעיד. "חברה שתדע להטמיע ערכים אלו תהיה טובה יותר בעבור כל חבריה".

כמנכ"ל מועצה מקומית ג'לג'וליה, צחר שותף למהלכים ירוקים נרחבים, בין היתר: הטמעת גינון בר-קיימא והפסקת השימוש בקוטלי עשבים, קידום מדיניות של אפס פסולת להטמנה, הפסקת השימוש בכלים חד-פעמיים במערכת החינוך, איפוס אנרגטי של רשויות מקומיות ועוד. "התפקידים שאני ממלא מקנים לי את הסמכות, וכתוצאה מכך, את הזכות – ולמעשה, החובה – לפעול בעבור הסביבה", הוא אומר.