משימת חייה של עינט קרמר היא לקדם קיימות מקומית, "אורח חיים מקיים ומחובר לאדמה ולמורשת, שמאפשר להרחיב את המעגלים של התנועה הסביבתית גם לציבורים שלא מזוהים היום עם התחום, ולתת לפעילי סביבה כלים והשראה כדי לפעול מתוך חיבור לתרבות ולזהות המקומית".

לפני 14 שנה היא הקימה את עמותת "טבע עברי", שעוסקת בקיימות באמצעות מרכז למידה מקוון והכשרות לרבנים ולאנשי ונשות רוח ובעזרת תפעול קהילות צעירים שלומדות ומתנדבות. מעבר לכך, קרמר מובילה קבוצת מיקוד בנושא דתיים וחרדים בפורום האקלים הישראלי של בית הנשיא, ובשנים האחרונות, היא גם המנהלת החינוכית של "השומר החדש".

"הפעילות הסביבתית שלי כל כולה פעילות של חיבור", אומרת קרמר, "המשבר הסביבתי בבסיסו מגיע ממצב של ניתוק – של האדם מעצמו, מהאדמה, מעברו, מדאגה לעתיד – אני רואה בפעולת החיבור בסיס ליצירת מחוייבות שמובילה ללקיחת אחריות ולתיקון".